Blomster og planter

Rødliste-arter indenfor Naturparken


FOREKOMST og STATUS 

Ager.Kohvede.   Ikke set siden 2010 på sit voksested på Ulvshale

Bakke-Gøgelilje. Findes på min 6-7 voksesteder på Ulvshale

Bredbladet Kæruld. Ulvshale Hede, Veddelen. Små bestande

Drue-Gåsefod.  Har flere voksesteder på Ulvshale og er talrig på Nyord. Fundet 2016 ved Kragevig

Dyndurt. Vokser i Gadekæret i Nyord by.

Eng-Byg.  Nord og syd for Jungshoved Nord og strandeng ved Sandvig.

Eng-Ensian.  Har sit eneste voksested på heden, Veddelen på Ulvshale.

Eng-Guldstjerne. Nyord kirke og nær Præstø Ikke set siden 2010 på lokaliteterne.

Eng-Hejre. Findes ved Luddeholme, Ulvshale. 

Eng-Klaseskærm. Findes ved Kragevig, Ræveholms mose og Kindvig Enge

Eng-Troldurt. Findes i Ræveholms Mose og ved Even.

 

Festgræs. Even, Ræveholms Mose og Sorteholm Mose.

 

Finger-Lærkespore. Bestande på Nordfeldt Strand og Sandvejen på Ulvshale

 

Hvas Avneknippe. Flere bestande på nordlige Ulvshale og Ræveholms mose på Jungshoved.

Hvidgul Skovlilje. Fundet før 2010 i Nordfeldt Fredsskov.

Høst-Star. Fundet på Ulvshale nordstrand.

 

Kantet Kohvede. Bønsvighoved Skov, men ikke set siden 2009.

Koralrod. Set i 2015 og 2016 i klitlavninger på Ulvshale nordøst strand

Kær-Fnokurt. Fællesfolden på Ulvshale og nærliggende lokalitet.

 

Leverurt. Ræveholms mose og Sorteholm på Jungshoved og Even.

Loppe-Star. Heden på Ulvshale.

 

Lyng-Silke. Ulvshale Skanse på nordstranden

 

Mose-Troldurt. Heden på Ulvshale 

 

Mygblomst.  to voksesteder ved Even.

 

Plettet Gøgeurt.  Fællesfolden på Ulvshale.

 

Rundbladet soldug. Heden på Ulvshale.

 

Salep-Gøgeurt. Bønsvighoved Skov,Jungshoved.

 

Samel. Sjællandskysten rundt Jungshoved og på Ulvshale nordstrand.

 

Sand-Rottehale. Ulvshale Nordstrand.

 

Skov-vikke. Oreby Skov. Teglskov og Rekkende Skov.

 

Smalbladet Hareøre. Fællesfolden på Ulvshale Nordstrand.

 

Soløje-Alant. Flere voksesteder på Nyord og Ulvshale. Maderne på Jungshoved og ved Sandvig.

 

Storblomstret Hullæbe. Tidligere fundet ved Viemose skov.

 

Strandbo. Ulvshale Hede.

 

Strand-Loppeurt. Nord og syd for Kindvig Hoved.

 

Strand-Mandstro. Ulvshale Nordstrand

 

Strand-Rødtop.  Ulvshale Nordstrand.

 

Strand-Siv.  Udstrakte forekomster langs kysterne.

 

Sump-Hullæbe.  Even. Ræveholms Mose og Ulvshale Nordstrand.

 

Svømmende Sumpskærm.  Fællesfolden på Ulvshale Nordstrand.

 

Tarmvrid Røn. Ulvshale. 2 voksesteder.

 

Vild Selleri. Omkring Præstø og Kindvig flere lokaliteter.


Vår-Potentil. Nordfeldt Fredskov